Instalacja gazowa

Ogrzewanie gazowe to wysoki komfort mieszkania, jak również praktycznie bezobsługowa instalacja grzewcza. Taka instalacja jest również przyjazna środowisku naturalnemu, mimo to wciąż z uwagi na niską świadomość polskiego społeczeństwa, budzi ona wiele obaw. Szczególnie w starym budownictwie problematyczna staja się kwestia związana z prawidłowym montażem, jak również poziomem bezpieczeństwa. Wybierając instalację gazową, powinniśmy kierować się wieloma zależnościami, dlatego najlepiej powierzyć jest jej wykonanie profesjonalistom.

Rodzaje instalacji gazowych

Gaz jest elementem składowym grupy tzw. paliw konwencjonalnych, które są w stanie wytworzyć energię. To paliwo cieszy się sporą popularnością wśród inwestorów rynku prywatnego. W domach jednorodzinnych instalacja gazowa jest przede wszystkim wykorzystywana do ogrzania nieruchomości oraz c.w.u., czasem wciąż jest wykorzystywana w płytach kuchennych. Gazowa instalacja grzewcza może występować w dwóch formach:

  • LPG - jest to tzw. gaz płynny, który magazynowany jest na zewnątrz w okolicach budynku. Jest to jedna z droższych form ogrzewania domu, jednakże jest praktycznie bezobsługowa,
  • gaz ziemny - ten typ ogrzewania jest możliwy, w przypadku, jeśli w okolicach budynku przebiega miejska instalacja gazowa. Jest to o wiele tańsza forma ogrzewania od LPG.

Instalacja gazowa stanowi zespół urządzeń znajdujących się w nieruchomości, a które prowadzą na zewnątrz, by połączyć się z zewnętrznymi elementami. Na instalację gazową składają się takie elementy, jak:

  • przyłącza poprowadzonego gazociągu,
  • główne kurki,
  • dopływy rozdzielcze,
  • szafki gazowe z gazomierzem,
  • pion,
  • elementy użytkowe, które łączą poszczególne elementy instalacji.

Początek instalacji wyznaczany jest przez połączenie z głównym kurkiem, który służy również jako zabezpieczenie odcinające od głównej instalacji gazowej. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowe z uwagi na charakter paliwa, wymaga pozyskania pozwolenia na budowę.

Czym jest kotłownia gazowa

Kotły gazowe charakteryzują się małym rozmiarem oraz bezobsługowością, miejsce ich montażu charakteryzuje się również czystością. Najczęściej piec gazowy wisi w takim miejscu, aby domownicy mieli do niego łatwy dostęp. Spore znaczenie ma moc kotła. W domach instalowane są urządzenia o maksymalnej mocy 30 kW, a samo urządzenie może znajdować się nawet w piwnicy. Najlepszym rozwiązaniem jest oddzielne pomieszczenie, jednakże nie stanowi to wymogu uzyskania pozwolenia budowlanego. Ustawodawca wskazał, iż pomieszczenie musi mieć minimalną wysokość 2,2 m w nowych domach lub 1,9 w modernizowanych budynkach. Od wysokości pomieszczeń ważniejsze jest jednak sam ich rozmiar, który musi wynosić minimum 6,5 m3.

Wymagania przyłącza do sieci gazowej

Aby uzyskać pozwolenie na przyłącze do sieci gazowej, należy się zwrócić do dostawcy gazu. Każdy dostawca ma swój indywidualny formularz, który zazwyczaj dostępny jest na stronie internetowej. Właściciele domów jednorodzinnych składają wniosek o określenie warunków przyłączenia, dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej, przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h. Oprócz wniosku złożyć należy jeszcze mapę instalacji dla celów dowodowych, jak również kopię tytułu własności lokalu. W ciągu 14 dni w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji przekazane zostaną warunki techniczne przyłączenia. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w zakresie umowy o przyłącze gazowe. Na koniec procedury jest przygotowanie projektu przyłącza gazowego oraz złożenie go do właściwego organu np. starostwa. Zakład gazowy ma 30 dni na odpowiedź w zakresie wniosku.

Jak wykonać przyłącze gazowe?

W instalacjach gazowych stosuje się:

  • rury miedziane, których grubość musi wynosić minimum 1 mm a średnica 28 mm. Łączone są one w całość poprzez lutowanie twarde z wykorzystaniem łączników miedzianych lub z mosiądzu, które używane są w przypadku wewnętrznych elementów instalacji,
  • rury stalowe - bez szwu lub przewodzone ze szwem. Łączone są za pomocą spawania oraz łączników gwintowych z białego żeliwa wewnątrz.

Coraz częściej przy montażu wykorzystywane są również elastyczne przewody, które umożliwiają późniejszą ich manipulację. Są one bezpieczniejsze od ich sztywnych odpowiedników. Zewnętrzna część wykonana jest ze stali nierdzewnej, a jej zadaniem jest ochrona wewnętrznych elementów. Część wewnętrzna wykonana jest zazwyczaj ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. Przyłącza gazowe powinny być prowadzone w najprostszy, możliwy sposób. Powinny być one prowadzone z wykorzystaniem kątów prostopadłych.

Jak użytkować prawidłowo przyłącze gazowe?

Właściwe użytkowanie instalacji gazowej łączy się z jej prawidłowym zabezpieczeniem. Najczęściej, aby osiągnąć ten cel, wykorzystywana jest taśma teflonowa lub pasta uszczelniająca. Każdy odbiornik gazu musi zostać natomiast wyposażony w specjalny trójnik, czyli kurek kulowy oraz tzw. wyczystkę. Takie rozwiązania pozwalają na późniejszą konserwację instalacji gazowej, natomiast część przewodów pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji musi być sztywna. Niezbędnym urządzeniem jest również gazomierz, który może zostać umieszczony zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz. Natomiast nie może być umieszczony w żadnym pomieszczeniu w mieszkaniu, a  tym bardziej w łazience, gdzie często znajduje się piec. System gazowy może również działać w różnorodnych konfiguracjach np. przy wsparciu pompy ciepła, czy też instalacji wykorzystującej energię słoneczną. Układy hybrydowe uważane są za rozwiązania przyszłości, stanowiące pewnego rodzaju kompromis pomiędzy tradycją a nowoczesnością.

Rodzaje kotłów gazowych

Kocioł gazowy z uwagi na charakter paliwa grzewczego musi spełniać szereg wymogów. Od tego typu urządzeń oczekuje się przede wszystkim łatwości w obsłudze, jak również precyzyjnego sterowania. Obecnie polecane są kotły kondensacyjne, które z pary są w stanie dodatkowo odzyskać ciepło, by następnie przekierować je do instalacji grzewczej. W przypadku ogrzewania podłogowego lepiej jest wybrać kocioł niskotemperaturowy z uwagi na różnice w funkcjonalności, jak również powierzchni grzewczej. Do tego, należy wskazać, czy będzie to kocioł jednofunkcyjny, czy też dwufunkcyjny. Z uwagi na to, skąd jest pobierany tlen do procesu spalania, kotły dzieli się urządzenia z otwartą komorą spalania, gdzie tlen jest pobierany z pomieszczenia oraz z zamkniętą komorą spalania, gdzie tlen pobierany jest z zewnątrz.

Kominy do kotłów gazowych

Mając do czynienia z kotłem gazowym, należy zainstalować komin ze stali kwasoodpornej. Wykonywane są one w technologii koncentrycznej lub samodzielnych przewodów spalinowych. Kanały spalinowe są zazwyczaj wyprowadzane na dach, jednakże w przypadku kotłów, których moc nie przekracza 21 kW. Przy tego typu instalacjach najlepiej zapewnić jest stały dopływ powietrza do pomieszczeń, w których się znajdują.