Instalacja wodociągowa

Woda kluczowym elementem życia człowieka

Woda stanowi jeden z elementarnych wyróżników środowiska naturalnego, który otacza człowieka. Funkcjonowanie organizmu człowieka bez wody staje się niemożliwe. Nasz organizm od 70% do 90% składa się właśnie z wody. Ilość wody w naszym organizmie zmienia się wraz z wiekiem. Występując we wszystkich tkankach naszego organizmu, stała się elementarnym wyznacznikiemzdrowia człowieka. Niedobór wody na poziomie 10% powoduje powstanie znacznych niedogodności w funkcjonowaniu organizmu, niedobór na poziomie 20% może spowodować śmierć. Średnie dziennie zapotrzebowanie człowieka na wodę wynosi 2,5 l. Natomiast całość wody znajdującej się w naszym organizmie zostaje wymieniona w ciągu 20 dni. Regess specjalizując się w instalacjach wodociągowych, podkreśla istotność jakości wody płynącej w naszych kranach dla zdrowia:

 • mieszkańców,
 • inwestorów,
 • pracowników.

Prawo budowlane wskazuje szereg restrykcji, którymi należy się kierować w trakcie wykonawstwa. Dlatego posiadamy wyspecjalizowane ekipy hydraulików i nie tylko, które są dobrymi opiekunami inwestycji generalnego wykonawcy. 

Sieć wodociągowa

Siecią wodociągową jest układ przewodów wodociągowych, który znajduje się poza obiektem budowlanym. Systemy wodociągowe służą do:

 • rozprowadzania,
 • dystrybucji,
 • ujmowania,
 • uzdatniania,
 • magazynowania wody.

Zadaniem systemów wodociągowych jest dostarczyć wodę właściwej jakości zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i odbiorców zbiorowych.

Przyłącza wodociągowe

Przyłączem wodociągowym jest odcinek instalacji wodociągowej naszej nieruchomości, który łączy ją z siecią wodociągową. Rozpoczyna się ono od rur sieci wodociągowej przy ulicy. Sieć wodociągowa zazwyczaj jest wykonana z rury PE. Do nawiertki zostaje przymocowana zasuwa wodociągowa , która służy do natychmiastowego odcięcia wody po nawierceniu otworu. Nazywa się to uzbrojeniem przyłącza wodociągowego, do którego może zostać również użyty tzw. trójnik. Dane rozwiązanie jest stosowane w zależności od średnicy rur, które przyłączane są do sieci wodociągowej. W skład przyłącza wchodzi również obowiązkowo wodomierz główny w pakiecie z zaworami odcinającymi, które tworzą tzw. zespół wodomierza.

W momencie, gdy w pobliżu działki nie znajduje się sieć wodociągowa, to jedynym źródłem zasilania w wodę stanie się studnia. To rozwiązanie jest stosowane również w przypadku , gdy woda na działce jest stosowana  np. do podlewania ogrodu lub napełniania basenu. Studnia, która będzie stanowić źródło wody pitnej winna spełniać następujące warunki:

 • bezpieczna oraz nowoczesna, która jest dostosowana do pompy o napędzie mechanicznym,
 • woda ze studni musi spełniać wszelkie standardy odnośnie wody pitnej.

Zasilenie inwestycji w wodę pitną z sieci wodociągowej może się odbywać na dwa sposoby:

 • bezpośrednio pod ciśnieniem wodociągu,
 • pośrednio poprzez takie urządzenia jak np. pompy.

Instalacja wodociągowa z sieci składa się z następujących elementów:

 • przyłącza wodociągowego, czyli odcinka przewodu łączącego instalację wodociągową z siecią wodociągową w ulicy,
 • przewodów rozdzielczych poziomych,
 • przewodów rozdzielczych pionowych,
 • podejść wodociągowych do punktów czerpalnych,
 • uzbrojenia.

Kolejnym przykładem są instalacje lokalowe, przez które rozumie się podejścia pod punkty czerpalne wody, które znajdują się bezpośrednio w mieszkaniu.  Instalacje lokalowe są wykonywane zarówno przy użyciu materiałów budowlanych sztywnych, jak i elastycznych. W nowoczesnym budownictwie instalacje lokalowe są ukrywane w podłodze lub ścianach. 

Specjalistycznym typem instalacji są te, które związane są z ciepłą wodą użytkową. Temperatura w takiej instalacji wodnej potrafi sięgać aż do 60o Celsjusza. Według krajowych statystyk średnie zużycie przez jednego domownika wynosi 130 l na dobę. Koszt w takim przypadku liczony jest od urządzenia odpowiedzialnego za podgrzanie wody użytkowej. Istotne jest, iż ciepła woda użytkowa w zgodzie z prawem budowlanym winna być doprowadzana zawsze z lewej strony baterii lub mieszacza. 

Generalny wykonawca zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji związanych z instalacjami wodociągowymi wszelkie rodzaju w oparciu o nowoczesne budownictwo oraz normy budowlane.

 • Jelenia Góra
 • Wrocław
 • Wałbrzych
 • Bolesławiec
 • Zgorzelec
 • Görlitz
 • Karpacz
 • Szklarska Poręba
 • Miłków
 • Kowary
 • Kłodzko
Chcesz poznać szczegóły?

Zadzwoń

+48 75 64 42 073

lub wypełnij formularz

x